Circulair bouwen

Circulair bouwen

Milieuvriendelijk & duurzaam

Circulair Innovatief Remontabel

Circulair bouwen

Het is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse bouwbranche waar we niet omheen kunnen: circulair bouwen. De term circulair bouwen komt voort uit de circulaire economie, waarbij de focus ligt op het duurzaam omgaan met goederen, grondstoffen en andere producten. Met als doel dat we zuiniger zijn op onze planeet. Bij Fassat zijn we overtuigd dat circulair bouwen de toekomst is, en zien wij het als onze missie om alle producten die we ontwikkelen circulair te maken. Meer weten over hoe we dit doen? Lees er hier meer over.

Wat is circulariteit?

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van vandaag grondstoffen zijn voor later: na gebruik worden producten gedemonteerd en materialen hergebruikt. Dit moet verspilling tegengaan. Het staat in contrast met de huidige benadering van het voortdurend kopen, gebruiken en weggooien van nog bruikbare producten. Deze cultuur van weggooien en vervangen heeft een enorme impact op de planeet. De cyclus is geen doel op zich, maar een strategie om twee belangrijke internationale beleidsdoelen te bereiken:

  1. Het verbruik van grondstoffen compenseren;
  2. Het beperken van klimaatverandering.
circulair bouwen bouwkraan Fassat Gevelsystemen

Circulair = duurzaam

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen, waarbij circulaire principes worden toegepast op het bouwen. Een gebouw is circulair als de inventaris tijdens bouw en beheer een gesloten kring blijft en geen schadelijke emissies in lucht, water en bodem veroorzaakt. 

Tekort aan grondstoffen

In onze wereld verbruiken mensen veel meer grondstoffen en energie dan onze planeet hoogstwaarschijnlijk aankan. In combinatie met een snelgroeiende en welvarende wereldbevolking wordt dit onhoudbaar en leidt dit onder meer tot economische stagnatie en klimaatverandering. Daarom vinden wij het niet meer dan normaal om producten te ontwikkelen die de wegwerpcultuur tegengaat. We streven naar een balans tussen energieverbruik en aanvulling. Dat vraagt om een circulaire aanpak, waarbij we materialen moeten blijven hergebruiken zonder aan kwaliteit in te leveren. Wanneer de kwaliteit van een bestaand product niet langer voldoende wordt geacht, moet dit worden gerecycled.

circulair bouwen gebouwen in natuur

Circulair bouwen in de praktijk

In de praktijk hebben circulaire constructies een grote impact op de manier waarop er gebouwd wordt. Dat begint bij de tekentafel van de architect. Bij het ontwerp moeten architecten al verschillende keuzes maken, zoals de benodigde materialen en de mogelijkheid om het gebruik van het gebouw te veranderen. Een besparing in niet alleen kosten, maar ook energieverbruik, CO2 uitstoot en materialen wordt steeds belangrijker in de bouwwereld. In de - nu nog - traditionele manier van bouwen moet verandering komen: meer circulair bouwen. 

Het begint al bij de materiaalkeuze, waarbij u kunt kiezen voor (lichte) herbruikbare materialen zoals bijvoorbeeld de losmaakbare Fassat Splitbricks, gerecyclede bouwmaterialen en/of natuurlijke materialen. Circulariteit en duurzaamheid kunnen ook bij de keuze voor een bouwplaats een belangrijke rol spelen; denk aan afgelegde kilometers en aansluitingen op bestaande infrastructuur. Maar ook in het gewicht dat getransporteerd moet worden kan winst behaald worden, door te kiezen voor lichte materialen.   

In de praktijk zijn er drie aspecten cruciaal:

  1. Kies zoveel mogelijk voor lichte, natuurlijke en/of herbruikbare materialen;
  2. Zorg ervoor dat middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt;
  3. Verminder de vraag door herbruikbare gebouwen te bouwen.


Wij als Fassat voorzien in lichte, losmaakbare én circulaire gevelsystemen, gevelbekledingisolatiemateriaal en montageproducten om de impact op het milieu in de bouwwereld te verminderen. 

Materialenpaspoort

Een belangrijk document in de circulaire bouw is het materialenpaspoort. Dit geeft inzicht in welke materialen zijn gebruikt en hoe ermee is omgegaan. Bij een sloop wordt het verwijderen en recyclen van deze materialen veel eenvoudiger. Op deze manier kunnen ze worden hergebruikt. Materiaalpaspoorten zijn tot op heden nog niet verplicht, maar er zijn aanwijzingen dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren.

duurzame materialen gebouw fassat gevelbekleding

Doelstellingen circulair bouwen in Nederland

In het Nederlandse circulaire plan van 2050 zijn de volgende strategische doelen vastgesteld voor de bouw:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en GWW maken voornamelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen;
  2. Het materiaalgebruik wordt geoptimaliseerd gedurende de hele levenscyclus van de constructie. Concreet betekent dit meer waarde behoud, lagere kosten, meer hergebruik, minder milieubelasting;
  3. Bouwen om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen, zowel in de productie- en constructiefase als in de gebruiksfase;
  4. De bouwsector is een innovatieve sector die actief inspeelt op maatschappelijke en marktveranderingen en consumentenbehoeften.


Deze doelstellingen voor de bouwsector gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor sloop en renovatieprojecten. Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar wij zijn van mening dat we nu al actie moeten ondernemen om een betere wereld te creëren. 

Subsidie aanvragen voor circulair bouwen

Er zijn een aantal mogelijkheden om de transitie naar een circulair gebouw te bevorderen. Een volledig overzicht is te vinden op www.circulairebouweconomie.nl. De Nederlandse overheid heeft specifieke subsidies voor circulair bouwen, maar circulaire projecten kunnen ook gebruik maken van algemene middelen voor R&D en milieu-energieprojecten. Ook Europa heeft verschillende programma's om circulair bouwen te ondersteunen. Dus doe er uw voordeel mee indien mogelijk! 

Wat levert circulair bouwen op?

Circulair bouwen wordt vaak als een duurdere manier gezien dan de traditionele bouw, maar niets is minder waar. Er kunnen kosten bespaard worden op het gebied van materialen, transport en arbeid. Prefabricatie is veelal mogelijk met circulaire producten en voorkomt fouten op de bouwplaats. Daarnaast maakt prefabricatie het bouwen zelf minder arbeidsintensief op de bouwplaats. Door circulair te bouwen verbruiken we minder materialen, is er minder uitstoot en levert het verschillende milieuvoordelen op. 

milieuvriendelijk circulair bouwen

Meer weten over circulair bouwen?

Bent u benieuwd welke circulaire en losmaakbare producten wij aanbieden om circulair bouwen mogelijk te maken? Neem contact met ons op door ons te bellen of te mailen. Wilt u de producten graag zien? Maak vrijblijvend een afspraak in onze showroom. We bespreken samen met u graag uw circulaire ambities en de mogelijkheden!